„Kartka Wielkanocna 2019 – gminny konkurs plastyczny

Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach

zaprasza mieszkańców Gminy Wierzchosławice do udziału

w kolejnej edycji konkursu plastycznego na najładniejszą kartkę wielkanocną.

Tematyka prac plastycznych na pewno musi być związana z polskimi tradycjami obchodzenia Świąt Wielkiej Nocy. Motywem przewodnim konkursu jest hasło „Tradycje i obrzędy w moim domu”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone upominkami.

Składanie prac w recepcji Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. W związku z tym szczegółowe informacje dotyczące konkursu – e-mail: kultura@ckwp.pl, a także pod numerem telefonu 14 657 57 57. Prace należy składać do 8 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 kwietnia 2019 r.

Jeszcze więcej informacji dotyczących konkuru znajdziecie w Regulaminie.

—————————————————————-

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego „KARTKA WIELKANOCNA 2019”

Organizator:
Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice, 39a,
tel. 14 657 57 57, e-mail. kultura@ckwp.pl

Cele konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy w postaci kartki świątecznej. Propagowanie tradycji związanych z rodzinnym obchodzeniem Świąt Wielkiej Nocy. Wykonanie pracy plastycznej związanej z Wielkanocą w kulturze polskiej.

Tematyka prac:
Prace powinny być związane z polskimi tradycjami obchodzenia Świąt Wielkiej Nocy – w nawiązaniu do tematu – „Tradycje i obrzędy w moim domu”

Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Wierzchosławice.

Technika:
Uczestnicy konkursu wykonują ilustracje o tematyce świątecznej w dowolnej technice plastycznej ( np. farby, pastele, wycinanka, kolaż, scrapbooking, quilling itp.)
Liczba prac 1 szt.
Format prac A6
W konkursie nie biorą udziału prace wykonane technikami komputerowymi. Prosimy nie rolować i nie składać prac.

Kategorie:
Dla laureatów 3 pierwszych miejsc w 6 kategoriach wiekowych:
– dzieci przedszkolne,
– uczniowie szkół podstawowych z klas I-III
– uczniowie klas IV-VI,
– młodzież gimnazjalna
– młodzież licealna
– osoby dorosłe.

Opis prac (osobna kartka w postaci wkładki):
Imię i nazwisko autora
Wiek autora (kategoria wiekowa)
Adres do korespondencji oraz nr telefon (w przypadku dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych – kontakt do rodziców lub opiekunów).
Pracę prosimy włożyć do zaklejonej koperty, na której zostanie napisana TYLKO nazwa kategorii.

Termin zgłaszania prac konkursowych:
Prace należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury do 8 kwietnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 kwietnia 2019 r.

Ocena prac:
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Rozpieczętowanie prac nastąpi 9 kwietnia 2019 r.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego pracy wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej organizatora oraz podległych mu mediach społecznościowych.

Post Author: ł s

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *