W dniach 1-8.09.2021 w Gminnym Centrum Kultury gościli wraz z opiekunami uczestnicy bilateralnej wymiany młodzieży pt.  „Polsko-Ukraiński Portret”, łącznie 34 osoby z obu krajów. Głównym celem projektu było wspieranie wśród młodzieży postaw tworzących świadome społeczeństwo obywatelskie, szerzenie zasad demokracji bezpośredniej i pośredniej, idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej, możliwości zastosowań wolontariatu, promocja przedsiębiorczości oraz wymiana doświadczeń z rówieśnikami i przekazanie wiedzy i motywacji dalej, wśród rówieśników i społeczności lokalnych. Organizatorzy zadbali o różnorodne metody pracy, oparte na edukacji pozaformalnej, tj. warsztaty, gry, prezentacje, dyskusje, prace plastyczne, wieczory narodowe, spotkania z ekspertami, wizyty edukacyjne, zajęcia sportowe z lokalną młodzieżą, itp.
W trakcie pobytu obie grupy wzięły miedzy innymi udział w koncercie „Paderewskiemu Hołd Muzyką – cykl koncertów w 80. rocznicę śmierci wielkiego Polaka”, organizowane przez Centrum Paderewskiego Kąśna Dolna. W przedostatni dzień wymiany uczestnicy zorganizowali w naszych progach także bardzo ciekawą wystawę zdjęć, prac plastycznych i materiałów powstałych podczas wymiany. Wyświetlali także filmy oraz przygotowane na zajęcia prezentacje. Wystawę można oglądać do końca miesiąca.
 
Projekt został zrealizowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MENiS.
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mt7Fw4JFIpE
 
Więcej info na temat programu: wymianymlodziezy.frse.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *