Zajęcia i grupy w GCK

1400-2000 – Zajęcia muzyczne


1800 – Spotkania Klubu Seniora Przystań 


1915 – Fitness

1600-1800 – Jazz/Taniec dzieci


1630-1900 Język angielski – dzieci (x3 gr.)  


1745 – Mali Swojacy


1900 – Próby ZPiT „Swojacy”  

1400-1700 Zajęcia Muzyczne


1700-1830 Zajęcia Plastyczne (co 2 tydz.)


1900-2030 Warsztaty Teatralne Seniorzy (co 2 tydz.)


 

1530-1730 Nauka gry w Szachy dla dzieci (x2 gr.)


1700-1800 Jazz/Taniec


 1630-1900 Język angielski – dzieci (x3 gr.)


1730-1900 Szydełkowanie


1900-2030 Język Angielski – dorośli


1900 – Próby ZPiT „Swojacy” 


1915 – Fitness 

1530 – Gimnastyka dla dzieci i młodzieży


1710 – Zumba Kids


 1700 – Nordic Walking (Dwudniaki)