Zajęcia organizowane w GCK Wierzchosławice

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w GCK Wierzchosławice odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Wierzchosławice do uczestniczenia w zajęciach – dzieci, młodzież, dorosłych i Seniorów. Posiadamy ofertę zajęć o charakterze ogólnorozwojowym, muzycznym, rytmicznym, tanecznym, folklorystycznym oraz ponadto prowadzimy zajęcia dla dzieci z języka angielskiego.

Szczegółowych informacji o zajęciach udziela:

Dział Kultury – 14 657 57 57 w. 41

Dział Sportu – 14 657 57 57 w. 29

ZAPRASZAMY!

1430-2000 – Zajęcia muzyczne


         1700-1745 – Zumba Gold (seniorzy) (zaj. zewnętrzne)


   1745-1830 – Zumba Kids


            1800 – Spotkania Klubu Seniora Przystań 


                  1900-2000 – Fitness


 

 

 

1600-1845 – Jazz/Taniec dzieci (zaj. zewnętrzne)

 


1800-1900 – Mali Swojacy (grupa zaawansowana)


1900-2030 – Próby ZPiT „Swojacy”  

1500-1800 Zajęcia Muzyczne


 

 

1800-1900 Mali Swojacy (grupa początkująca)

             

                      1600-1845 Jazz/Taniec (zaj. zewnętrzne)


                    1800-1900 – Język angielski – dzieci (grupa dzieci starszych)


 

 1800-1930 – Nordic Walking (Dwudniaki) 


                                          1900-2000 – Fitness 

 


                           1900-2100 – Próby ZPiT „Swojacy” 


                        2015-2115– Zumba (zaj. zewnętrzne)

 

                    1715-1800 – Język angielski – dzieci (grupa dzieci młodszych)


Zajęcia z języka angielskigo dla dorosłych z elementami biznesu

                                                                                  (zajęcia organizowane przy współpracy z „Zielonym Pierścieniem Tarnowa”)

UWAGA! Jeżeli są Państwo zainteresowani zajęciami, które nie znalazły się w naszej tygodniowej ofercie – prosimy o informację.

Innymi słowy, dołożymy wszelkich starań, aby nasza oferta była dopasowana do oczekiwań mieszkańców naszej Gminy.