Zajęcia i grupy w GCK

1430-2000 – Zajęcia muzyczne


         1700-1745 – Zumba Gold (seniorzy) (zaj. zewnętrzne)


   1745-1830 – Zumba Kids


            1800 – Spotkania Klubu Seniora Przystań 


                  1900-2000 – Fitness


 

 

 

1600-1800 – Jazz/Taniec dzieci (zaj. zewnętrzne)


          1700-1900 Język angielski – dzieci (x3 gr.)  –  nabór w toku


1800-1900 – Mali Swojacy


1900-2030 – Próby ZPiT „Swojacy”  

1500-1800 Zajęcia Muzyczne


 

 

 

                1530-1630 Gimnastyka dla dzieci i młodzieży


                      1600-1800 Jazz/Taniec (zaj. zewnętrzne)


                    1700-1900 – Język angielski – dzieci (x3 gr.)  –  nabór w toku


                           1800-1930 Język Angielski – dorośli – nabór w toku


 1800-1930 – Nordic Walking (Dwudniaki) 


                                          1900-2000 – Fitness 

 


                           1900-2030 – Próby ZPiT „Swojacy” 


                        2015-2115– Zumba (zaj. zewnętrzne)