I Gminny Konkurs Fotograficzny „Piękno Naszej Gminy”

I Gminny Konkurs Fotograficzny „Piękno Naszej Gminy” rusza od 4 do 31 lipca 2019 

Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zaprasza dzieci i młodzież gminy  Wierzchosławice do wzięcia udziału w I Gminnym Konkursie Fotograficznym  na najlepsze zdjęcie przedstawiające  widoki, zabytki, przyrodę naszej pięknej gminy . Prace oceniane będą w następujących kategoriach: Szkoła Podstawowa , Szkoła Średnia.

Konkurs ma na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna  w najbliższej okolicy, zgromadzenie i popularyzację najciekawszych fotografii promujących gminę, zabytki, ciekawe miejsca, tradycje i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia społeczne na terenie Gminy Wierzchosławice.

Wykonane zdjęcia prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 31.07.2019 r. pod email: kultura@ckwp.pl w tytule prosimy wpisać – I Konkurs Fotograficzny „PIĘKNO NASZEJ GMINY”.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN           

PIĘKNO NASZEJ GMINY

 I GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

 

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem I Gminnego Konkursu Fotograficznego PIĘKNO NASZEJ GMINY oraz  fundatorem nagród jest Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

 

 1. Cele konkursu:

* Promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy.

* Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę, zabytki, ciekawe miejsca, tradycje i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia społeczne na terenie Gminy Wierzchosławice.

*   Aktywizacja młodzieży szkolnej .

 

 1. Uczestnictwo w konkursie:

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych oraz średnich.  

Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych

Kategoria II – uczniowie szkół średnich.

W obu kategoriach obowiązują wyłącznie prace indywidualne. Ocenie nie podlegają prace zespołowe.

 

 

 1. Forma zdjęć konkursowych:

* Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie.

* Prace nadsyłamy w postaci elektronicznej w formacie jpg o wymiarach minimum 1200 x 1600 pikseli na adres email: kultura@ckwp.pl

* Zdjęcia nie mogą zawierać znaczków, podpisów cyfr, dat.

* Każdy email  musi zawierać w wiadomości następujące dane o autorze:

– imię i nazwisko

– wiek

– nazwa i adres szkoły

– tytuł zdjęcia.

 

 1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu:

Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach .

Komisja konkursowa oceniająca zdjęcia zostanie powołana przez Organizatora.

Przy ocenie prac konkursowych Komisja weźmie pod uwagę następujące elementy:

 1. a) zgodność zdjęcia z regulaminem,
 2. b) wartość merytoryczna pracy,
 3. c) oryginalność ujęcia tematu,
 4. d) estetyka wykonania.

Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 

 

 1. Terminarz:

Konkurs fotograficzny trwać będzie od dnia 04.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 31.07.2019 r. do 23:59h do Działu Kultury i Promocji Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach na adres mailowy kultura@ckwp.pl (nie przyjmujemy prac w formie wydruków).

Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

 

 1. Nagrody i wyróżnienia:

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Kategoria I – 1,2 i 3 miejsce

Kategoria II – 1, 2 i 3 miejsce.

Jury może również przyznać wyróżnienia.

 

 1. Postanowienia końcowe:

* Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Zdjęcia zgłoszone do udziału w konkursie nie będą zwracane autorom. Najlepsze zdjęcia będą wykorzystane dla celów promocyjnych Gminy Wierzchosławice.

* Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac zgłoszonych do konkursu (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach i związanych z nią mediach społecznościowych. 

* Na zakończenie konkursu zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa – „Piękno Naszej Gminy”

 

 1. Kontakt:

Osoba do kontaktu – Pani Marzena Padło – 146 57 57 57 wew. 41

 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Dominika Ramian

Post Author: Marzena Padło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *